Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Zgodbe na delu
Mojca Urek

Zgodbe na delu


2005; 319 strani

cena: 14,61 €
ISBN: 9789616271769

nakup: Zgodbe na delu


Družbene vede so v devetdesetih doživele narativni (tudi biografski, interpretativni) boom. Z narativnim preobratom se je odprlo tudi pomembno polje socialnih raziskav, ki so spodbudile raziskovanje pripovedi (jezik, komunikacijo) v socialnem delu. Namen knjige je predstaviti možnosti, ki jih teorije in metode pripovedništva ponujajo socialnemu delu. V maniri družbenega konstruktivizma avtorica postavi osrednjo tezo, da se socialno delo izgrajuje skozi pripovednost.

Na primerih analize dokumentov – pisnih in ustnih socialnodelavskih poročil – pokaže, kako so socialne delavke in delavci z uporabo avtorskih sredstev (npr. konstrukcije lika, zornega kota, zapleta) v posameznem poročilu konstruirali uporabnikovo (in svojo) realnost. Ena od avtoričinih ugotovitev je, da so življenjske zgodbe strank socialnega dela skoraj praviloma zastavljene na temelju »na-problem-osredotočenih« načinov vednosti in reprezentiranja oseb ter na spregledovanju njihove kompleksnosti. V knjigi predstavi nekatere inovativne metode socialnega dela, ki dajejo večji poudarek kompleksni in večdimenzionalni zgodbi človeka, ki je pozitivno intonirana in nam človeka predstavi ne le skozi njegove ali njene problematične plati.

Dr. Mojca Urek (1966) je izredna profesorica na Fakulteti za socialno Univerze v Ljubljani, kjer od leta 1992 raziskuje in poučuje na področjih narativnih pristopov v socialnem delu duševnega zdravja, dezinstitucionalizacije, nasilja na podlagi spola in LGBT+. Bila je nacionalna koordinatorka petih evropskih raziskovalnih projektov. Je avtorica monografije Zgodbe na delu in soavtorica šestih drugih monografij.