Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Velika preobrazba
Karl Polanyi

Velika preobrazba


(The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time)
2008; 440 strani

prevod: Zdenka Erbežnik
predgovor: Joseph E. Stiglitz, uvod: Fred Block

cena: 25,00 €
ISBN: 9789612570095

nakup: Velika preobrazba


Velika preobrazba je temeljno delo o začetkih tržne ekonomije v Angliji, ki je prvič izšlo leta 1944. Karl Polanyi je v njem vpeljal koncept »tržne države«. Njegova teza je, da se je moderna država razvijala hkrati z modernimi tržnimi ekonomijami in da sta bila ta dva razvoja tesno povezana. Močna moderna država je bila potrebna za spremembe v družbeni strukturi, ki je omogočila tekmovalno kapitalistično ekonomijo, kapitalistična ekonomija pa je potrebovala močno državo, da je blažila njene nehumane učinke.

Po Polanyijevem mnenju so te spremembe uničile temeljni družbeni red, ki je obstajal v obdobju pred “veliko preobrazbo”. Z analizo Speenhamlandskega zakona (amandma k Zakonu o revnih), ki naj bi omilil revščino na angleškem podeželju, prikazuje, kako je bil ta zakon zadnji poskus, ohraniti tradicionalni proizvodni način in družbeni red. Polanyi ne zanika, da je svobodni trg prinesel “bogastvo”, vendar trg, ko enkrat začne obravnavati zemljo, delo in denar kot “fiktivno blago”, “podredi svojim zakonom tudi samo družbeno substanco«.

Karl Polanyi je verjel, da je “tržna družba” nevzdržna, saj je usodno destruktivna za ljudi in naravo. Zavzemal se je za socialistično družbo (podobno moderni državi blaginje) in jo tudi napovedoval.