Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Svetovno gospodarstvo in revolucionarna politika
Rastko Močnik

Svetovno gospodarstvo in revolucionarna politika


2006; 159 strani

cena: 0,00 €
ISBN: 9789616271899


Razprodano

Delo izhaja iz vprašanja, kako pojasniti »ginevanje« političnih praks, kakor ga ugotavlja vrsta družbenih analitikov (Bourdieu, Caillé, Holmes itn.). Večina kritičnih teoretikov meni, da redukcija na ekonomsko racionalnost in pravno regulacijo v sodobnosti izrinja klasično politično delovanje. Nekateri drugi pa mislijo, da se je iztekla moderna družbena paradigma in da zaton politike oznanja, da prihaja do temeljnih sistemskih preobrazb (Wallerstein, Arrighi).

Pričujoče delo se umešča v perspektivo »dolgega trajanja« (kakor jo je razvil Fernand Braudel) in v njenem obzorju ugotavlja, da je prevlada ekonomske racionalnosti že od nekdaj značilna za moderne družbe in da to prevlado že od začetkov moderne hkrati uveljavljajo in regulirajo pravni mehanizmi države. Politična sfera, kakor se je izoblikovala z moderno, je zato najprej področje, kjer se določa, katero umevanje specifične ekonomske racionalnosti bo prevladalo (merkantilizem, fiziokratizem, »laissez-faire« ipd.), – in kakšna bo potemtakem državna regulacija, ki naj bi v družbenem življenju uveljavljala prav to zgodovinsko specifično umevanje ekonomske racionalnosti.

Delo prikazuje, da je nacionalna država še zmerom »živa« da pa se temeljito spreminja njena vloga v delovanju svetovnega sistema. Nova vloga nacionalne države je le ena izmed značilnosti sedanjih procesov v svetovnem sistemu, ki jim popularno pravimo »globalizacija«. Prav te procese s širšega zgodovinskega vidika analizira pričujoča knjiga.