Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Uslužbenci. Poročilo iz najnovejše Nemčije
Siegfried Kracauer

Uslužbenci. Poročilo iz najnovejše Nemčije


(Die Angestellten. Aus dem neuesten Deutschland)
2014; 131 strani

prevod: Anja Naglič
cena: 15,00 €
ISBN: 9789612570576

nakup: Uslužbenci. Poročilo iz najnovejše Nemčije


Uslužbenci. Poročilo iz najnovejše Nemčije (1930) Siegfrieda Kracauerja je prva nemška empirična sociološka študija, ki je bila že ob nastanku deležna številnih pohval, danes pa velja za klasiko analitično-dokumentarne literature. V njej je prikazano življenje uslužbencev, ki so bili v dvajsetih letih prejšnjega stoletja nov, še neraziskan sloj delavskega razreda. Njihove delovne in prostočasne navade ter problemi kažejo presenetljivo podobnost z družbeno realnostjo sedanjega časa. Vse kaže, da pojavov, kot so vsesplošno poblagovljenje, odsotnost razredne in politične zavesti, racionalizacija in kibernetizacija dela, eskapistično zatekanje k ponudbi zabavne industrije, obsedenost z ohranjanjem mladostnega videza ipd., ni prinesel šele neoliberalizem, temveč jih je bilo mogoče opazovati že kmalu po prvi svetovni vojni. Z zaostrujočo se družbeno krizo, naraščajočo materialno stisko prebivalstva ter sindikalno neorganiziranimi, politično neopredeljenimi in za populizem dovzetnimi malomeščanskimi uslužbenci, ki so bili pomemben del volilnega telesa, se je že napovedoval usodni zaton weimarske republike.

Kracauer piše v iskrivem, mestoma zelo literariziranem reportažnemu slogu, svoje lucidne sociološke uvide pa prepleta z zanimivimi statističnimi podatki, intervjuji, portreti, citati iz časopisov, brošur in pisem.

V knjigi objavljamo tudi recenzijo Kracauerjeve knjige, ki jo je prispeval Walter Benjamin.

Siegfried Kracauer (1889–1966) je bil nemški sociolog, filozof zgodovine, novinar, filmski kritik, utemeljitelj filmske sociologije in pisatelj. Čeprav skupaj z W. Benjaminom, E. Blochom, Th. W. Adornom in M. Horkheimerjem sodi med najpomembnejše in najproduktivnejše evropske kritične intelektualce svojega časa, v slovenskem prevodu ni dostopno še nobeno njegovo delo.

- Goran Dekleva: "Sobotno branje: Siegfried Kracauer: Ornament množice", RA SLO 1, 5. 2. 2022.

Tina Poglajen, "Anja Naglič, prevajalka: Filmska kritika kot kritika družbe", Dnevnik, 23. 1. 2018 

Lenart Kučić, “014 Membranje: Uslužbenci Siegfrieda Kracauerja z Gorazdom Kovačičem”, Marsowci, 30. 10. 2015.

- Mateja Valentinčič, Še vedno aktualni Kracauerjevi Uslužbenci, RTV Slovenija, 8. 4. 2014

P. G., Poročilo iz najnovejše Nemčije' iz leta 1930 tudi danes aktualno, RTV Slovenija, 25. 6. 2014

Anja Naglič, O prevajanju humanistike in družboslovja. In o Siegfriedu Kracaureju, Bukla, 30. 5. 2018
priponke:
View FileManca G. Renko, Na Zahodu nič novega, Delo, Književni listi, 1. 4. 2014    Size: (589.07 KB)