Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Sodobni imperializem
Samir Amin

Sodobni imperializem

Spisi o kapitalizmu, imperializmu in revoluciji

2020; 316 strani

prevod: Marko Kržan
predgovor: Aijaz Ahmad, spremna beseda: Marko Kržan

cena: 23,00 €
ISBN: 978-961-257-139-9

nakup: Sodobni imperializem

e-knjiga: Samir Amin: Sodobni imperializem (biblos.si)


Samir Amin (1931–2018), nekdanji direktor Foruma tretji svet in predsednik Svetovnega foruma za alternative, je eden od štirih začetnikov teorije svetovnih sistemov, raziskovanja političnoekonomske povezanosti sveta. Njegova opredelitev ekonomskih sistemov (fevdalizma, kapitalizma idr.) je izjemno daljnosežna in nepogrešljiva za analizo globalnih vplivov na posamične družbe.

Sodobni imperializem prinaša Aminove prispevke (eseje, razprave in intervju) iz obdobja 2000–2018, ki so bili izvorno objavljeni v več publikacijah, vsi pa se posvečajo najsodobnejšim političnoekonomskim tendencam. Knjiga zaobjame poglavitne pojave našega časa – globalizacijo, vzpon Kitajske, populizem, terorizem – in odpira veliko izhodišč za nadaljnje raziskave. Ker je Aminov pristop naravnan k vplivu svetovnih gibanj na lokalni ravni in še zlasti k perifernim državam, je zelo primeren za razumevanje naše družbe in gospodarstva.

Uvod h knjigi je napisal eden najpomembnejših marksističnih filozofov Aijaz Ahmad, ki je opravil podroben pregled Aminovega življenja in dela; prevajalec in teoretik Marko Kržan pa je v spremni študiji ponudil kontekstualni okvir za branje Aminovih pronicljivih esejev.

Radikalni politični ekonomist Samir Amin je zapustil impozanten opus marksističnih spisov. Njegov intelektualni obseg je občudovanja vreden, njegovi nauki tehtni, zato ostaja ključna referenčna točka in navdih za marksiste po vsem svetu.

Jaša Veselinovič: "Organski internacionalist o imperializmu in dolgi poti v socializem", Razpotja, št. 46, zima 2021, str. 38–42.

Samo Rugelj, "Sodobni imperializem", Bukla, let. 17, št. 161, str. 35.

- Goran Dekleva: "Sodobni imperializem", Glasovi svetov, RA SLO - Ars, 12. 5. 2021.

"Samir Amin (1931-2018)", MMC RTV SLO, 24. 9. 2021.

- Matej Trontelj, "Imperializem kot primarni in večni stadij kapitalizma", Radio Študent, 24. 9. 2021.