Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Sociologija kot politika
Pierre Bourdieu

Sociologija kot politika


2003; 185 strani

prevod: Zoja Skušek
izbral in spremno besedo napisal: Dejan Dejanov

cena: 15,02 €
ISBN: 9789616271578

nakup: Sociologija kot politika


Pierre Bourdieu je nedvomno eden najpomembnejših sodobnih sociologov. Na frankofonskem področju njegovo delo močno vpliva že od 70-ih let preteklega stoletja naprej; na anglofonskem področju pa se je začel uveljavljati v 90-ih letih, ko so bila v angleščino prevedena vsa njegova pomembnejša dela.

Bourdieu je zdaj že klasik sodobne sociologije. K pomembnosti njegovega dela je bržkone pripomoglo tudi to, da je bil eden redkih sodobnih sociologov, ki so sistematično ohranjali dialog s klasično sociološko tradicijo. Iz Marxovega dela je prevzel zlasti dva motiva: najprej to, da se mora sociologija osredotočiti na prakse, na dejavnost družbenih agentov, ne pa zgolj na »strukture« in »strukturne položaje« ali »družbene predstave« – s tem je sociološko raziskovanje iztrgal iz statičnih in šablonskih vzorcev; in potem to, da predmet sociološkega raziskovanja niso posamezniki/ce (tudi zanj je najpomembnejša skupina razred, le da ga razume širše, bolj »sociološko«), temveč družbene skupine.

Durkheim ga je navdihnil s splošno sociološko shemo, ki omogoča strogo konceptualizacijo družbenih »predstav« in njihovo povezavo z »družbenimi dejstvi«. Od Webra pa je Bourdieu prevzel pretežni del pojmovnega aparata, zlasti pa koncepte za proučevanje simbolnih praks in simbolnih dobrin. Prav na področju kulturnih in »simbolnih« praks je Bourdieu prispeval nemara najpomembnejše teoretske doneske.