Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Preobrazba intimnosti
Anthony Giddens

Preobrazba intimnosti

Spolnost, ljubezen in erotika v sodobnih družbah

(The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies)
2019 (druga, popravljena izdaja); 231 strani

prevod: Polona Mesec
spremna beseda: Alenka Švab

cena: 21,00 €
ISBN: 978-961-257-122-1

nakup: Preobrazba intimnosti


Anthony Giddens (1938), zaslužni profesor in nekdanji direktor London School of Economics and Political Science, sodi med vodilne svetovne sociologe. Je izjemno produktiven in vpliven avtor. Izdal je okoli štirideset referenčnih knjig, med katere sodi tudi Preobrazba intimnosti. Knjiga je prvič izšla leta 1992 in je takoj postala uspešnica: odprla je namreč celo vrsto temeljnih premislekov o ključnih spremembah v zasebnosti in intimnosti, ki so se odvile v zadnjih desetletjih.
 

Giddens preučuje transformacije v odnosih med spoli na področjih ljubezni, seksualnosti in erotike. V svoji analizi uporablja sociološko, zgodovinsko in literarno gradivo, da pokaže, kako je preobrazba intimnosti v modernih družbah pripeljala do demokratizacije zasebnih odnosov in afirmacije osebne avtonomije. Ugotavlja, da se dandanes vse bolj uveljavljajo t. i. »čista razmerja«, ki temeljijo na spolni, sentimentalni in čustveni enakosti in enakopravnosti. Nastanek tega, čemur pravi »plastična seksualnost« – tj. seksualnost, ki je dokončno osvobojena svojega notranjega razmerja z reprodukcijo in moško nadvlado, ki ni več nujno monogamna in ne stalna in ki je osvobojena spolnih stereotipov –, analizira skozi prizmo dolgoročnega razvoja moderne družbene ureditve. Giddens trdi, da preobrazba intimnosti, pri kateri so glavno vlogo odigrale ženske, prinaša možnost radikalne demokratizacije osebne sfere.

Knjiga predstavlja temeljno in obvezno čtivo iz sociologije vsakdanjega življenja, obenem pa je namenjena širokemu krogu bralcev.

 

- Samo Rugelj, "Anthony Giddens: Preobrazba intimnosti", Bukla, let. 16, št. 155, september 2020, str. 37.

- Urška Henigman, "Ko gre za seks, imamo vsi dvojna merila: Giddensova Preobrazba intimnosti vse bolj aktualna - Intervju z Alenko Švab", Glasovi svetov, RA SLO, Program ARS, 29. 1. 2020.
priponke:
View FileMatic Majcen: "Revolucija v intimi", Dialogi, št. 10, 2020, str. 119-121.    Size: (92.91 KB)