Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Nacije in nacionalizem po 1780
Eric J. Hobsbawm

Nacije in nacionalizem po 1780

Program, mit in resničnost

(Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality)
2007; 277 strani

prevod: Katarina Rotar
spremna beseda: Ana Kralj

cena: 18,00 €
ISBN: 9789616271974

nakup: Nacije in nacionalizem po 1780


Delo Nacije in nacionalizem od l. 1780 je največkrat ponatisnjena (doslej dvanajstkrat) Hobsbawmova knjiga. V njej avtor evropske nacije in nacionalizme analizira na podlagi Gellnerjevega koncepta nacije kot modernega in historično konstruiranega fenomena, ki se je oblikoval v zadnjih dvesto letih, čeprav se v vsakdanjih ideologijah in političnih praksah prikazuje kot naravno "stanje stvari" in predvsem modernega duha. Hobsbawm – nasprotno – v nacijah vidi artefakt, invencijo in družbeni inženiring ter dominantni klasifikator ljudi v modernih (in sodobnih) nacionalnih državah. Nacije in nacionalizem so torej "konstruirane od zgoraj", vendar jih ni mogoče razumeti, če jih ne analiziramo "od spodaj", se pravi, izhajajoč iz pojmov, podmen, potreb in interesov običajnih ljudi, to pa je natanko to, kar avtor v tej knjigi počne, ko obravnava obdobje od francoske revolucije preko zmagoslavja nacionalizmov v času med obema svetovnima vojnama do sodobnega oživljanja nacij in nacionalizmov na koncu 20. stoletja.