Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Prebivalstvo v zgodovini Evrope
Massimo Livi Bacci

Prebivalstvo v zgodovini Evrope


(La popolazione nella storia d'Europa)
2005; 279 strani

prevod: Vera Troha
cena: 16,69 €
ISBN: 9616271776

nakup: Prebivalstvo v zgodovini Evrope


Prebivalstvo v zgodovini Evrope je knjiga o zgodovini razmerja med prebivalstvom, zemljo, viri in boleznimi v Evropi. Knjiga je, skratka, interpretacija glavnih značilnosti evropskega demografskega razvoja zadnjih tisoč let. Knjigo avtor začenja z dvojno premiso: potencial za naraščanje prebivalstva (njegova biološka stran) se v časom ne spreminja. Kljub temu pa že površen pogled pokaže, kako kako različna je bila demografska dinamika. Avtor to pojasnjuje s pojmoma “izbire” in “omejevanja” in pokaže, kako delujeta med seboj. Podnebje, prostor, zemlja, naselitveni vzorci, bolezni, energija in hrana so vse faktorji omejevanja in se počasi spreminjajo in so temeljni demografski okvir. Načini, kako se je Evropa prilagajala svojim omejitvenim faktorjem, so faktorji izbire. In prav ti so klasične komponente demografskih sistemov in z njimi je mogoče pojasniti zelo pestro dinamiko naraščanja prebivalstva v Evropi.