Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
O pisanju zgodovine
Rastko Močnik

O pisanju zgodovine


2015; 165 strani

cena: 15,00 €
ISBN: 9789612570729

nakup: O pisanju zgodovine

e-knjiga: Rastko Močnik: O pisanju zgodovine (biblos.si)


Knjiga ob konkretnem zgodovinskem gradivu razvija problematiko epistemologije zgodovinopisja. V uvodu avtor postavi problematiko in predstavi izhodiščno tezo: epistemološka vprašanja se najbolje postavljajo in rešujejo ob prelomnih zgodovinskih dogajanjih. Preden se loti konkretnih analiz takih prelomnih zgodovinskih momentov, na podlagi opombe Arnalda Momigliana o rimskem festivalu Luperkalije izdela logični model, ki ponazarja epistemološke dileme v zgodovinopisju. Prvi prelom, ki ga avtor obravnava, je prelom v estetskih praksah, do katerega je prišlo v naprednem in revolucionarnem umetnostnem ustvarjanju v tridesetih in štiridesetih letih 20. stoletja na Slovenskem. Do preloma je prišlo zavestno, spremljale so ga zelo produktivne polemike. V nadaljevanju se avtor loti epistemoloških problemov zgodovine socializma. Tokrat ob kulturno-političnem prelomu, ki ga je prinesla revija Perspektive (šestdeseta leta), in ob pravno-političnem prelomu, ki se je zgodil s Krivičevim bojem za pravico do objave »za javnost pomembnih informacij in mnenj« (osemdeseta leta). S konceptualnim aparatom, izdelanim ob analizi konkretnih primerov zgodovinskih diskontinuitet, avtor naposled analizira epistemološke probleme v treh eminentnih besedilih slovenskih zgodovinarjev. Knjiga se na visoki teoretski ravni in s konkretnimi analizami loteva nekaterih najbolj žgočih vprašanj sodobnega zgodovinopisja.

- Rok Plavčak: "Ideologija in literatura", LUD Literatura, 19. 1. 2023.

- Dragica Korade, Rastko Močnik: O pisanju zgodovine, Večer, V soboto, 24. 6. 2016

- Gregor Inkret, "Rastko Močnik: O pisanju zgodovine", ARS, Ocene: Knjige, 27. 6. 2016

- Zdenko Vrdlovec, "Recenzija knjige Rastka Močnika O pisanju zgodovine: Interpretacijski boji", Dnevnik, 2. 4. 2016 

- Samo Rugelj, Recenzija Bukla, Bukla 118–119, februar–marec 2016
priponke:
View FileRastko Močnik: O pisanju (Večer, priloga V soboto, 24. 6. 2016)    Size: (211.3 KB)