Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Nova država za nov svetovni red
Carlos González Villa

Nova država za nov svetovni red

Mednarodni vidiki osamosvojitve Slovenije

2017; 308 strani

prevod: Gašper Kralj
spremna beseda: Rastko Močnik

cena: 22,00 €
ISBN: 9789612570880

nakup: Nova država za nov svetovni red


Avtor v študiji Nova država za nov svetovni red: Mednarodni vidiki osamosvojitve Slovenije raziskuje proces slovenske osamosvojitve s stališča svetovnih sistemov in v daljšem razdobju. Analizira procese znotraj jugoslovanske federacije od šestdesetih let naprej, ko je jugoslovanski socializem zašel v prvo resno krizo, iz katere se ni izvlekel do končnega razpada države. Približno v istem času se je začela tudi sistemska kriza svetovnega kapitalizma, ki traja še danes.

Avtor analizira, kako so se razvijala notranja protislovja v SFRJ in kako so na te procese vplivali zunanji dejavniki.Knjiga kombinira notranjo in zunanjo perspektivo, ob tem pa prikazuje zgodovinsko dogajanje hkrati z objektivnega teoretičnega stališča in s subjektivnega gledišča vpletenih akterjev.

Avtor je proučeval arhive v Ljubljani, Beogradu in Washingtonu. Intervjuval je glavne protagoniste tako v Sloveniji in Jugoslaviji kakor v evropski in svetovni politiki. Iz večletnega dela na terenu in v arhivih je nastala knjiga, ki prinaša številna nova dejstva in izvirne analize.

Knjiga postavlja slovensko osamosvojitev na svetovno prizorišče in s tem v raziskovanje naše bližnje preteklosti vnaša razsežnost, ki je bila doslej vse premalo obdelana. Delo Carlosa Gonzálesa Ville proučevanje slovenske osamosvojitve dviga na visoko kakovostno raven in s tem omogoča zanesljivejše spoznavanje procesov in praks, ki določajo našo sedanjo družbeno problematiko.

Carlos González Villa je odličen mlad raziskovalec, ki trenutno raziskuje na Centru za postdoktorske študije na Reki (Univerza na Reki). Polja njegovega raziskovanja so nacionalizmi na Balkanu, nekdanja Jugoslavija, Slovenija, zunanja politika ZDA in geopolitika, analiza svetovnih sistemov  (Wallerstein). Doslej je objavil knjigo Las revoluciones de colores: 'Soft power' e interdependencia en la Posguerra Fría, 2003-2005, Eurasian Hub, Barcelona, 2011, in številne članke.