Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Vzpon zahodnega krščanstva
Peter Brown

Vzpon zahodnega krščanstva

Zmagoslavje in raznoličnost, 200–1000 n. š.

(The Rise of Western Christendom. Triumph and diversity, A. D. 200–1000)
2006; 798 strani

prevod: Matic Urbanija
cena: 22,20 €
ISBN: 9789616271509

nakup: Vzpon zahodnega krščanstva


Knjiga je pregled krščanstva v zahodni Evropi od vzpona (200 po n. št.) do leta 1000, ko se je pokristjanila Islandija. Avtor v obširnem uvodu predstavi teme knjige, ki temelji na sodobnih zgodovinskih in arheoloških raziskavah. Avtor spodbija dolgo veljavne in popularne trditve o krščanstvu v času med koncem rimskega imperija in srednjim vekom. Primerja to, čemur reče medsebojna povezanost (»inter-connectivity«) krščanstva, z lokalnimi religijami. Govori o tem, da je Biblija vplivala na nastanek svetovne »tekstualne skupnosti«.

Knjiga je polna provokativnih tez. Ena takih tez, s katero neposredno spodbija trditev zgodovinarja Henrija Pirenna (po obdobju barbarskih »vpadov« je bila trgovina tista sila, ki je povezovala Evropo), je teza, ki jo opira na arheološka dejstva, da pravzaprav nikoli ni bilo nobene trgovske enote, ki bi jo bilo mogoče razbiti. Druga taka teza je, da je karolinško renesanso omogočila kultura samostanov. Skratka, prizadeva si pokazati, da je srednji vek dosti bliže naši kulturi kakor pozna antika.