Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Pravna Evropa
Paolo Grossi

Pravna Evropa


(L'Europa del diritto)
2009; 250 strani

prevod: Vera Troha
cena: 19,99 €
ISBN: 9789612570231

nakup: Pravna Evropa


Paolo Grossi (1933) je redni profesor zgodovine srednjeveškega in modernega prava na Pravni fakulteti v Firencah in član Accademie Nazionale dei Lincei. Je avtor številnih knjig s področja zgodovine prava.

Avtor v slogu vseh dosedanjih knjig iz »evropske zbirke« išče izvire evropskega prava, razišče rimsko pravo, se natančno posveti srednjeveškemu, potem pa se loti »prava moderne Evrope«, še zlasti pravnih temeljev nemškega nacizma in italijanskega fašizma, pa tudi poznejših pravnih sistemov posamičnih evropskih držav.

Metoda, ki jo uporablja, je primerjalna: drugo ob drugo postavlja razne pravne prakse srednjega veka, moderne in postmoderne dobe, ki ne tečejo kontinuirano druga iz druge, pač pa so tri avtonomna obdobja z avtonomnimi pravnimi temelji. Grossi nas prepričuje, da pravo niso suhoparni in formalni pravni akti, pač pa veda, ki – z Marxovimi besedami – »sankcionira obstoječe, v danih okoliščinah normalne ekonomske odnose med ljudmi« (Ludwig Feuerbach ...). Ker je pravo »v zakon povzdignjena volja vladajočega razreda«, se v pravu seveda zrcali vse družbeno dogajanje.