Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Kmetje v evropski zgodovini
Werner Rösener

Kmetje v evropski zgodovini


(Die Bauern in der Europäischen Geschichte)
2007; 286 strani

prevod: Alenka Mercina
cena: 16,50 €
ISBN: 9789616271967

nakup: Kmetje v evropski zgodovini


Knjiga Kmetje v zgodovini Evrope spodbija splošno uveljavljeno prepričanje, da so srednjeveški kmetje bodisi srečno živeli idilično kmečko življenje bodisi trpeli v revščini pod trdo fevdalno peto. Werner Rosener dokazuje, da je bilo življenje kmetov prav tako kompleksno in zanimivo kakor življenje aristokracije.

Rosener se ukvarja z družbenimi, gospodarskimi in političnimi temelji kmečkega življenja, še zlasti s tem, kako so poselitveni obrazci in delitve zemlje vplivali na kmete. Na vrhuncu srednjega veka se je položaj kmetov izboljšal, saj je najemniško kmetovanje zamenjalo prejšnji fevdalni sistem in je napredek tehnologije povečal pridelek. Kmetje so se odselili iz pregosto naseljenih krajev in poselili redko naseljene predele. Oblike vaških naselij so se diverzificirale in nastala so kompleksna skupnostna omrežja. Spremenila sta se načina oblačenja in zidave hiš. Avtor tudi opisuje, kako so uspešni kmetje z lastno zemljo začeli ustanavljati "kmečke republike", neodvisne od fevdalcev.