Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Evropa v gibanju
Klaus J. Bade

Evropa v gibanju

Migracije od poznega 18. stoletja do danes

(Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart)
2005; 567 strani

prevod: Alenka Mercina
cena: 20,86 €
ISBN: 9616271741

nakup: Evropa v gibanju


Migracije v Evropo, iz nje in znotraj nje niso nič novega. Od padca “železne zavese” pa so postale eno glavnih vprašanj, s katerimi se ukvarjajo evropske države. Namen Badejeve knjige je izredno ambiciozen: začrtati kompleksno zgodovino in veliko raznoličnost evropskih migracij. Ta gibanja so imela različne vzroke, izvire in izraze: ljudje so se selili iz ekonomskih razlogov, ker so iskali delo ali se hoteli izobraževati. Poznamo tudi migracije zaradi ekonomskih kriz, vojaških spopadov in drugih političnih okoliščin. Avtor se loti zgodovinske analize svoje discipline in definira glavne teoretske okvire, potem pa zelo konkretne in nadrobno razišče evropske migracijske tokove in začrta preteklost, sedanjost in prihodnost migracijskih gibanj v evropskem prostoru.

Vsebinsko je knjiga razdeljena na 5 delov. V prvem se avtor ukvarja z migracijami v Evropo, iz nje in znotraj nje. Pokaže, kako se je to dogajalo v različnih obdobjih in državah, in razišče tipe migracij. V drugem delu razišče vzroke in tokove migracij, njihove učinke na dežele, v katere migranti prihajajo, in na tiste, iz katerih prihajajo; pregleda tudi migracijske politike. V tretjem delu se osredotoči na 19. in 20. stoletje, še zlasti na čas od druge svetovne vojne do danes. V četrtem delu razišče sodobne vzroke za zaskrbljenost zaradi migracij. Na koncu analizira alarmantne reakcije v državah gostiteljicah. Knjiga je absolutna referenca za svoje področje.