Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Država in nacija v evropski zgodovini
Hagen Schulze

Država in nacija v evropski zgodovini


(Staat und Nation in der europäischen Geschichte)
2003; 353 strani

prevod: Alenka Mercina
cena: 17,53 €
ISBN: 9789616271578

nakup: Država in nacija v evropski zgodovini


Čeprav je bilo ideje o močni in združeni Evropi, ki naj bi se enakovredno merila z ZDA, večkrat slišati, pa je zaton socializma spremljal izbruh nacionalnih čustev, ki je pripeljal celo do zelo krvavih vojn (nekdanja Jugoslavija, Čečenija). Zdi se, da je odnos do združene Evrope vsaj dvoumen: po eni strani si zlasti nekdanje vzhodno- in srednjeevropske države prizadevajo v EU, po drugi pa so spet aktualne nacionalne države in njihovi partikularni interesi. Hagen Schulze si je tako zastavil nalogo, podrobneje ogledati moteči element nacionalizma in njegove državne manifestacije. Vprašanja, ki si jih postavlja, so: Zakaj so Evropejci organizirani v države? Kako in zakaj se je razvil evropski nacionalni koncept? Zakaj je tako uspešen? Kako se razvije nacionalna zavest? Kako sta se združila država in nacija in v svoji sporni enotnosti oblikovala Evropo in svet? So nacije in nacionalne države nujno zlo?

Avtor hoče podati zgodovinski pregled tem, povezanih z njegovim predmetom, osvetliti povezave in pokazati na evropske kontinuitete in prelome. Predpostavlja, da so koncepti držav in nacij kulturni osnutki, ki so nastali v evropski zgodovini in se nenehno spreminjali. Začenja s časom okoli leta 1000 po n. š., ker je bilo v tem času konec tradicije antičnih držav, hkrati pa še ni mogoče govoriti o nacijah. Definicija državnopravne doktrine, po kateri državo določajo državna oblast, državno ozemlje in ljudstvo, se mu zdi prav tako pomanjkljiva kakor podmena, da je nacija suvereno ljudstvo ali pa jezikovnokulturna enota.