Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Ora et labora – in molči, ženska!
Sabina Ž. Žnidaršič

Ora et labora – in molči, ženska!

Socialni položaji in statusi žensk na Kranjskem 1890–1910

2000; 265 strani

cena: 12,94 €
ISBN: 9789616271325

nakup: Ora et labora – in molči, ženska!


V »novi« zgodovini, ki je v zadnjih dveh desetletjih najbolj propulzivno področje družboslovne publicistike v svetu, ima socialna zgodovina žensk prav posebno mesto. Zgodovinska veda je namreč raziskovanju odprla neposredne izkušnje vsakdanjega življenja v preteklosti. Odmik od »velikih« tem je prinesel nova področja, a tudi nove subjekte. »Ženske« so tako bile veliko odkritje »nove« zgodovine.

Delo Sabine Ž. Žnidaršič se umešča v ta redko naseljeni prostor socialne zgodovine žensk. Delo zajema obdobje med letoma 1890 in 1910 in temelji na analizi avstrijske državne statistike, ki zajema podatke o gibanju prebivalstva in podatke iz poklicne statistike. Avtorica je tako prvič primerjala in analizirala lokalne podatke o odstotkovnih razmerjih med spoloma, povprečni starosti pri poroki, povprečnem številu otrok, otroški smrtnosti, nezakonskih rojstvih in o ženski pridobitnosti na Kranjskem s podatki z drugih evropskih področij in pri tem razkrila marsikaj doslej še neznanega in presenetljivega.

Delo Ora et labora prikazuje vso pestrost življenja, ki ga lahko v sebi skrivajo statistični podatki, in je pomemben prispevek k raziskavam preteklosti vsakdanjega življenja žensk na Slovenskem.