Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Japonska med nacionalnim mitom in mitološko nacijo
Luka Culiberg

Japonska med nacionalnim mitom in mitološko nacijo


2007; 176 strani

cena: 11,00 €
ISBN: 978 961 6271 98 1

nakup: Japonska med nacionalnim mitom in mitološko nacijo


Delo teoretsko analizira vlogo mita v procesu prenove japonske države v moderno nacionalno državo po letu 1868. Avtor izhaja iz preprostega, a teoretsko produktivnega vprašanja: odkod pri nacionalnih državah, ki so izrazito moderne in potemtakem vsaj na prvi pogled tudi racionalistične tvorbe, potreba po mitologijah, ki sicer sodijo v predmoderne, če ne celo arhaične družbe?

Avtor natančno in pregledno analizira zgodovinske procese od 17. stoletja naprej, ki so pripeljali do sodobne izjemno uspešne japonske družbe in države. Pri tem sproti analizira tudi ideološke konstrukcije in pokaže, kako problem mita v moderni družbi ni edini paradoks na Japonskem: samurajska etika, denimo, je pridobila splošni družbeni pomen prav v času, ko so samuraji prenehali obstajati kot poseben in pomemben družbeni razred.

Delo se opira na najsodobnejše teorije nacije in ideologije in jih duhovito razvija ob ne-evropskem gradivu. Knjiga je pregledna in informativna tudi za manj nepoučenega bralca. Njena posebna odlika je, da upošteva dela sodobnega japonskega družboslovja. Delo je nadvse dragoceno, ker povezuje evropske in neevropske teoretske dosežke ob gradivu, ki ponuja ustrezno obzorje tako za preskus moči teorij kakor za njihovo nadaljnje razvijanje. Avtor je te priložnosti temeljito izkoristil in napisal delo, ki so ga strokovnjaki, tudi japonski, ocenili za izjemno kakovostno.