Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Iz socializma v periferni kapitalizem
Ana Podvršič

Iz socializma v periferni kapitalizem

Neoliberalizacija Slovenije

2023; 258 strani

cena: 25,00 €
ISBN: 978-961-257-170-2

nakup: Iz socializma v periferni kapitalizem


Monografija prinaša analizo razvoja slovenskega gospodarstva v zadnjih štirih desetletjih in njegovo integracijo v evropski gospodarski prostor po razpadu Jugoslavije. Avtorica raziskuje, kako sta slovenska osamosvojitev in sprememba gospodarske paradigme vplivali na razvoj temeljnih institucionalnih aranžmajev slovenskega gospodarstva, mednarodnih integracij in državnih makroekonomskih politik. Obdobje nastanka in razvoja slovenske države ter njena postopna evropeizacija sta v središču razprave, avtorico pa so zanimali zlasti učinki razvojnih procesov na makroekonomske strukture, politične odločitve in sposobnost upravljanja z gospodarskimi in finančnimi krizami. 
Perspektiva, skozi katero so ti procesi prikazani, izhaja iz aktualnega vprašanja o vlogi in vplivu gospodarskih kriz, zlasti javnega dolga, na delovanje politične sfere, gospodarskih akterjev in makroekonomske zmožnosti države. Razvoj slovenske države je predstavljen tudi z vidika dolžniških kriz, s katerima se je naše gospodarstvo soočalo v času jugoslovanske krize (80. leta prejšnjega stoletja) ter ob krizi evroobmočja (po letu 2008).
Monografija sledi načelom družboslovja, ki medsebojno povezuje uvide socioloških, politoloških, ekonomskih in zgodovinskih študij, ter pomeni prvo poglobljeno, sistematično in multidisciplinarno analizo razvoja slovenske države skozi prizmo gospodarstva. Prinaša svež in izviren pogled na procese osamosvajanja države in njenega razvoja v okviru evropskih integracij. Knjiga se ozre v polpreteklo zgodovino, da bi lahko bolje razumela izzive, s katerimi se soočamo tudi danes, in ponuja smernice za ukrepanje v aktualni dolžniški krizi.

Ana Podvršič je univerzitetna diplomirana francistka in sociologinja kulture ter magistra razvojnih študij; leta 2018 je doktorirala iz sociologije in ekonomskih ved na Univerzi v Ljubljani in Univerzi Sorbonne Paris 13 – Villetaneuse. Po zaključenem skupnem doktoratu je bila postdoktorska štipendistka Marie Curie na Univerzi v Gradcu, kjer trenutno predava. Področja njenih raziskav so mednarodna politična ekonomija, postsocialistične tranzicije in evropske integracije. Leta 2020 je prejela priznanje Slovenskega sociološkega društva za znanstveno delo na področju sociologije.

- Tibor Suša: "Periferizacija Slovenije", Humanistika, Radio Študent, 9. 11. 2023.

- Žiga Brdnik: "Potrebujemo novo politično voljo: intervju z Ano Podvršič", Disenz, 24. 10. 2023. 

- Kristina Božič, Marko Hočevar, Ana Podvršič: "Pogovor: Periferni kapitalizem in slovenska država", Založba /*cf., Radio Študent in partnerji, 19. 9. 2023 ob 17.00 

- Ana Podvršič: "Protislovja izjemne 'zgodbe o uspehu'", Disenz, 13. 9. 2023.

- Kristina Božič: "Levica se mora vprašati, kako bi lahko naredili bolje?", Mešanec, 20. 7. 2023.

Samo Rugelj: "Ana Podvršič: Iz socializma v periferni kapitalizem", Bukla, let. 19, št. 173174, junijavgust 2023, str. 39. 

- Alja Zore: "Iz socializma v periferni kapitalizem", Glasovi svetov, Radio Slovenija, Prvi program, 10. 5. 2023.

- Neven Borak: "Neoliberalizem je preobleka imperializma in kolonializma", Književni listi, Delo, 25. 4. 2023, str 18. 

- Matic Majcen: "Razblinjene švicarske sanje", Kultura, Večer, 24. 4. 2023.

- Ana Podvršič: "Za družbeno nadvlado doma podreditev na tujem", Mešanec, 22. 4. 2023.