Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Feministične prihodnosti
Katja Čičigoj (ur.)

Feministične prihodnosti

Radikalni utopizem Shulamith Firestone

2023; 221 strani

prevod: Miha Marek (2. in 3. poglavje)
cena: 23,00 €
ISBN: 978-961-257-176-4

nakup: Feministične prihodnosti


Vodilne_i teoretičarke_ki družbe v zvezi s progresivno prekarizacijo delovne sile, staranjem prebivalstva in usihanjem mehanizmov družbene podpore in pomoči že lep čas govorijo o ‘krizi skrbi’ na svetovnem Severu (Nancy Fraser, 2016) ter ‘krizi družbene reprodukcije’ na globalnem Jugu (Precarias a la deriva, 2010). Pri tem ne gre spregledati, da sodobna erozija državnih in družbenih mehanizmov socialne, zdravstvene, pokojninske podpore le še utrjuje spolno zaznamovane neenakosti na področjih neplačanega gospodinjskega in skrbstvenega dela. V zborniku Feministične prihodnosti se kritične teoretičarke, filozofinje, sociologinje in teoretičarke spola – Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Sophie Lewis, Victoria Margee, Jasmina Šepetavc in Anamarija Šiša – pri zamišljanju reorganizacije skrbstvenih razmerij, družinskih in ljubezenskih odnosov in delitev dela navdihujejo pri ambicioznem delu Dialektika spola: zagovor feministične revolucije (1970) Shulamith Firestone, ki je v zadnjih letih med bolj branimi in citiranimi kritičnimi deli na temo spola v mednarodnem prostoru in je v slovenskem prevodu izšlo leta 2019 prav pri naši založbi. Firestone je leta 1970 predvidela številne tehnološke in družbene spremembe, ki smo jim priča danes, in ponudila konkretne predloge za njihovo emancipatorno preusmeritev. Na nas je, da jih kritično pretresemo in ustvarjalno prikrojimo, iz njih izluščimo najboljše, in jih naposled – udejanjimo.

- Anamarija Šiša: "Reprodukcija otroštva v šolskem sistemu: od discipliniranja do hiperpozornosti", Disenz, 19. 3. 2024.

- Veronika Šoster: "Feministične prihodnosti", Bukla, let. 20, št. 178, str. 33.

- Matic Majcen: "O feministični utopiji sedemdesetih, ki je nepričakovano zaživela v 21. stoletju", Večer, 16. 1. 2024, str. 12.