Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Evropska družina
Jack Goody

Evropska družina


(The European Family)
2003; 271 strani

prevod: Polona Mesec
cena: 15,86 €
ISBN: 9789616271561

nakup: Evropska družina


Povečanje števila ločitev, vse manj porok, vse več enostarševskih družin, številne nove tehnike umetnega oplojevanja so pojavi, zaradi katerih se vse več avtorjev sprašuje, ali družina kot institucija izginja. Jack Goody, znani angleški antropolog s širokim spektrom predmetov raziskovanja, med katerimi pa je družina gotovo v vrhu njegovega zanimanja, seveda noče prerokovati prihodnosti, toda z razčlenjevanjem najrazličnejših oblik, v katere se je v evropski zgodovini odevala institucija družine, in vlog, ki so ji bile dodeljene, pojasnjuje izvor in razvoj institucije, v kateri - tako in drugače - še zmerom preživljamo večino svojega časa.

Knjiga vsebinsko razpade na dva dela. V prvem avtor s pomočjo specifičnih simptomatičnih institucij (dota, protoindustrija itn.) raziskuje zgodovino evropske družine od Grčije, Rima, preko srednjega veka, reformacije in protireformacije. V drugem delu avtor "pregleda" sodobne teorije družine, razčleni pojav modernizacije, kakor se kaže v družini, in pogleda, kako sodobna družina deluje "v praksi".