Trenutno ste na:

Category Navigation:

  • rdeca
  • modra
  • oranzna
  • zelena
  • lila
  • rumena
  • kaif
  • zepna
  • extra
  • varia
 
Članki in pisma
Vladimir Martelanc

Članki in pisma


2023; 742 strani

zbral: Ravel Kodrič, uredila: Ravel Kodrič in Amelia Kraigher

cena: 42,00 €
ISBN: 978-961-257-175-7

nakup: Članki in pisma


Časnikar in urednik Vladimir Martelanc (1905–1944) velja za utemeljitelja marksistične literarne kritike in esejistike na Slovenskem. Njegovo ime se najpogosteje omenja v zvezi s prodorom avantgardnih tokov v slovensko književnost po prvi svetovni vojni, njegove družbenopolitične analize pa so odločno prispevale k razvoju slovenske publicistike v času med obema svetovnima vojnama.

Obsežen štiridelni zbornik Martelančevih spisov je plod dolgoletnega raziskovalnega dela. Poleg pregledne predstavitve življenja in dela tega lucidnega in izrazito angažiranega tržaškega intelektualca prinaša še njegove literarno-kritične in poetološke spise, programske in družbenopolitične razprave in članke ter izbor fotografij in pisemske korespondence. Martelančeve razprave in članki so bili prvotno objavljeni v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja v časopisih, revijah in strokovni periodiki: Učiteljski list (Trst), Delo (Trst), Zapiski Delavsko-kmetske matice (Ljubljana), La Fédération Balkanique (Dunaj), Mladina (Ljubljana), Sodobnost (Ljubljana); njegove spominske zapise, fotografije, pisma in druge dokumente pa smo pridobili iz zasebnih zbirk, javnih knjižnic ter državnih arhivov v Sloveniji, Italiji, Nemčiji, Franciji, Bolgariji in Rusiji.


Vladimir Martelanc se je kot pripadnik mladomarksistov intenzivno posvečal problemom mednarodnega komunističnega gibanja ter vprašanjem razkosanega slovenskega naroda. Iz transkripcij osebnih pisem družini in prijateljem sta razvidna njegova jasna politična misel in angažma v medvojnem revolucionarnem delavskem gibanju na Dunaju, v Parizu, Wiesbadnu, Berlinu, Frankfurtu, Bakuju in Moskvi. Bil je intelektualec svetovnega formata, ki z (i)zbranimi spisi končno dobiva svoje mesto med pomembnimi osebnostmi 20. stoletja na Slovenskem.

Aleksander Lucu, Alenka Žavbi: "Neverjetni lik revolucionarja Martelanca", Nedeljski dnevnik, 17. 4. 2024, str. 15.

Jože Pirjevec: "Lepo je bilo biti mlad in komunist", Primorski dnevnik, 11. 4. 2024, str. 31.

- Bogomila Kravos: "Ob 80-letnici smrti se ga bodo spomnili doma", Primorski dnevnik, 11. 4. 2024, str. 9.

- Tadeja Lukanc, "Založba /*cf. z dvema odmevnima knjižnima izdajama", Dnevnik, 27. 2. 2024, str. 13, 17. 

- Luana Grilanc: "Martelanc, pozabljeni idealist", Lynx, TV Koper-Capodistria, 30. 11. 2023, in RAI 3, 3. 12. in 7. 12. 2023 ob 20.50, Lynx magazin, magazinska informativna oddaja (rtvslo.si) od 13'40'' do 19'45''. 

- Luana Grilanc, "Martelanc, l'idealista dimenticato", Tv transfrontaliera Lynx, TV Capodistria, 26. 11. 2023, od 13'30'' do 19'40''.

- A. P.: "Amelia Kraigher, urednica Založbe /*cf.: Najboljši priročnik za osebno rast je dobra teoretske knjiga", MMC RTV SLO, 3. 2. 2024.

- STA, KAŠ: "Najprej aktivizem, šele potem pisanje: Založba /*cf. predstavila novi knjigi in načrte za prihodnost", Dnevnik, 1. 2. 2024.

- STA: "Založba /*cf. predstavila novi knjigi in načrte za letošnje leto", STA, 1. 2. 2024.

- Ivo Žajdela: "Vladimir Martelanc, Trst in komunizem", Družina, 18. 12. 2023.

"Z naših prireditev", RAI - Furlanija Julijska krajina, Radio Trst A, 29. 10. 2023.

"Članki in pisma Vladimirja Martelanca", Mladika, št. 8, 2023, str. 30.

SFSN, "Dolga pot od Martelanca do Jeze in Pučnika", Novi glas, 21. 9. 2023, str. 11, 15.

Poljanka Dolhar: "Vladimirja Martelanca bral tudi Milan Kučan", Primorski dnevnik, 18. 9. 2023.

- Spletno uredništvo: "Na Slofestu danes tudi Milan Kučan", Primorski dnevnik, 17. 9. 2023.

- Spletno uredništvo: "V knjigi izšla pisna zapuščina Svetoivančana Vladimirja Martelanca", Primorski dnevnik, 15. 9. 2023.

Ravel Kodrič: "Vladi - Srečkov prijatelj, Gramscijev tovariš", Podlistek v 16 delih, Primorski dnevnik, 19. 12. 2021 (str. 11), 21. 12. 2021 (str. 17), 22. 12. 2021 (str. 9), 23. 12. 2021 (str. 9), 24. 12. 2021 (str. 14), 28. 12. 2021 (str. 9), 29. 12. 2021 (str. 9), 30. 12. 2021 (str. 9), 31. 12. 2021 (str. 20), 2. 1. 2022 (str. 8), 4. 1. 2022 (str. 12), 5. 1. 2022 (str. 17), 6. 1. 2022 (str. 10), 7. 1. 2022 (str. 12), 8. 1. 2022 (str. 8), 9. 1. 2022 (str. 10).